CAMPINGREGELEMENT

Adgang
For at komme ind på campingområderne skal man have et campingarmbånd. Der er særskilte armbånd til de forskellige campingområder. Campinggæster på Kompagniet har altså et campingarmbånd til Kompagniet, campinggæster på TipiCamp har et til TipiCamp og campinggæster på LuxCamp har et til LuxCamp.

På Kompagniet er der en campingbrugs. Alle med et vilkårligt campingarmbånd kan komme ind på Kompagniet til campingbrugsen. For at komme ind på TipiCamp eller LuxCamp skal gæster uden campingarmbånd til de to steder følges sammen med en gæst, som har dette armbånd.

Ansvar
Camping er på eget ansvar. Festivalen påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk. Kun gæster med både gyldigt festivalarmbånd samt campingarmbånd har adgang til campingområdet.
 
Parkering
Campinggæsternes biler skal parkeres på parkeringspladserne udenfor selve campingområdet.

Hvis du ikke selv er i stand til at køre din campingvogn ind på campingområdet, må bilen gerne køres ind på pladsen af en person uden festivalbillet. Campingbilletten skal blot kunne forevises i bilen, og personen skal herefter forlade campingområdet med det samme. 

Campingområdet åbner kl. 12:00 onsdag. Herefter må du ankomme med din campingvogn under hele festivalen, dog ikke i tidsrummet kl. 22:00 til kl. 08:00 om morgenen.
 
Overnatning i varevogne som er indregistreret som autocampere og alm. autocampere
Det er tilladt at anvende varevogne som er indregistreret som autocampere til overnatning, men disse kræver campingvogns-reservation. Når varebilen er kørt ind og anvendt gælder den som en campingvogn. Kører man i varebilen under festivalen er man checket ud, og dermed bliver campingbilletten ugyldig. Det samme gør sig gældende ved autocampere.
 
Pavilloner
Opsætning af pavilloner er tilladt, men tæller som en teltenhed, og skal derfor have en pladsreservation.

Mad
Det er tilladt at have mad og drikkevarer med ind på campingområderne, men ikke selve festivalpladsen.
 
Husdyr
Hunde, katte etc. må ikke medbringes på festivalens campingområder.
 
Affald
Benyt affaldsstativerne eller affaldscontainerne for at mindske brandfaren. Det forventes at camping pladsen forlades som var det din egen baghave. Altså ryddes der op efter en selv.
 
Aldersgrænse
Der henstilles til, at børn under 16 år ikke ligger alene på campingområdet.

Nattero
Ringsted Festival ser meget strengt på støj mellem kl. 02 og 08. Det er ikke tilladt at spille musik via forstærker, benytte instrumenter eller udvise anden støjende opførsel som er til gene for andre. Ringsted Festival forbeholder sig retten til, at bortvise campinggæster fra området ved overtrædelse. 

Ved overtrædelse af campingreglement for Ringsted Festival, forbeholdes retten til bortvise gæsten/erne fra campingområdet.


SÆRLIGE REGLER FOR TELTOMRÅDER

Strøm
Der er ikke mulighed for at få strøm i teltområder. Det er dog tilladt at have små vindmøller eller små solfangere med, såfrem de ikke optager mere plads end ens eget telt. Hårde hvidevarer, generatorer eller lign. er ikke tilladt.  
 
Grill og ild
Al brug af åben ild er strengt forbudt (grill, trangia, fakler levende lys etc.). Der etableres en grill-plads, hvor man kan hygge sig. Grill-pladsen anvises af festivalens personale i samarbejde med brandvæsenet. 
 
Afstande
Telte kan stå side om side i de markerede kvadrater. Opstilles telte uden for det markerede område, fjernes teltet uden advarsel. Spørg hvis du er i tvivl. Ovenstående brandregler er for alles sikkerhed.


SÆRLIGE REGLER FOR CAMPINGVOGNE

 
Afstande
Campingfeltet er 9 x 6,5 meter. I længderetningen skal der være 1,5 meter til naboskellet, derfor er det effektive areal 6 x 6,5 meter eksklusiv trækstang. Dette gælder også, hvis man har reserveret to campingpladser ved siden af hinanden.

Som hovedregel skal du derfor holde 1,5 meters afstand mod naboenhedens skel. Trækstangen medregnes ikke. 

Du må gerne placere din enhed direkte til skel mod brandvejen, men du må IKKE placere barduner eller trækkrog m.m på brandvejen. 
 
Strøm
Kablet der skal tilsluttes festivalens El-installation skal være et godkendt gummikabel med en længde på mindst 25 meter. Strømudtaget er et 230 Volt 16 Ampere CEE stik, men der kan kun trækkes 2 Ampere på udtaget, hvilket er lig med 460 Watt.


Gasinstallation
Har din campingvogn F-gas installation, skal gasreglementet afsnit B-3 efterleves. Vi forbeholder os retten til at bortvise campingvogen fra pladsen, hvis der ikke kan fremvises en gyldig gasattest ved forspørgsel fra servicepersonalet. 

Husk at du maksimalt må have to flasker af 11 kg, hvoraf den ene skal være i brug. Dette gælder for vogn og fortelt. Du må altså ikke have mere end 4 flasker af 11 kg samlet set. Forefindes der ikke gasflasker i vognen og er regulatoren taget af efterlever du også gasreglementet.


Grill og ild
Det er tilladt at benytte en CE mærket-godkendt gasgrill. Gasgrillen skal placeres på brandvejen. Al brug af åben ild er strengt forbudt i campingfeltet. (kulgrill, trangia, fakler, levende lys m.m.). (Vær opmærksom på, at myndighedernes afbrændingsforbud også vil gælde på campingpladsen. Hvis forbudet træder i kraft er grill ikke tilladt.)