På denne side finder du en række oplysninger, der er værd at vide som nabo til Ringsted Festival. Her kan du også finde kontaktoplysninger, hvis du har kommentarer, klager eller gerne vil i kontakt med os.


Trafik

I dagene op til, samt under Ringsted Festival, vil du som nabo opleve øget trafik omkring Lystanlægget. Det skyldes både vores arbejdskøretøjer, der arbejder med opbygning og nedpakning af festivalen, men også de mange udenbys gæster, der ankommer til festivalen i bil.

For at mindske generne for vore naboer, har Ringsted Festival i samarbejde med Politiet iværksat en skilteplan, som indfører parkering/standsningsforbud på en række veje omkring Lystanlægget. 

Oplever du, at en bil holder ulovligt eller uhensigtsmæssigt parkeret under festivalen, kan du kontakte Politiet på telefon 114.

Fra onsdag den 2. august til søndag den 8. august 2017 opsættes midlertidig skiltning med standsning og parkering forbudt på dele af Tegnovnsvej, Anlægsvej samt Delingen ved Tinsoldaten og Bataljonen. 

Støjgener

Ringsted Festival skaber i sagens natur en del støjgener for de omkringboende til Lystanlægget. 

Det er selvfølgelig ikke vores intention at være til gene for nogen – tværtimod er det vores mål at holde en festival, som skaber glæde og gode oplevelser. 
 
Da der er rigtig mange omkringboende, er det desværre ikke økonomisk realistisk at kompensere naboer til festivalen med fribilletter eller andre former for kompensation, for den støj man må tåle.
 
Festivalen har i samarbejde med Ringsted Kommunes tekniske forvaltning besluttet at gøre følgende, for at mindske generne for de omkringboende:

  • Festivalen anvender specielle "line array" højttalersystemer, der mindsker lydspild til omgivelserne.
  • Der er kun lydprøver over de store lydanlæg onsdag mellem kl. 16:00 – 20:00. Alle øvrige lydprøver foregår på monitoranlæg med lavt lydniveau.
  • Der er foretages ingen afspilning af cd-musik m.v. mellem de enkelte kunstnere under festivalen.
  • Festivalen opererer med et maksimalt lydniveau ved mikserpult på 102 – 103 dB(A). 
  • Der vil ske en måling/logning af lydniveauerne fra festivalen, således at støjen fra festivalen kan dokumenteres ved evt. efterfølgende klagesager.

Skilteplan

Vi gør opmærksom på, at der i området vil blive opsat midlertidig skiltning med virkning fra tirsdag den 1. august kl 12 til søndag den 6. august kl. 12

Teglovnsvej: Parkering og standsning forbudt, begge retninger fra Teglovnsvej 40 til Svømmehallen. 

Anlægsvej: Parkering og standsning forbudt langs anlægget. 

Tvær Allé: Spærret for gennemkørsel fra onsdag den 2. august. Det vi stadig være muligt at komme til Borgerservice, adgang skal ske via Anlægsvej. 

Bataljonen: Parkerings og standsning forbudt. 


Vi vil gerne høre fra dig

Har du som nabo kommentarer til Ringsted Festival, eller brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at sende en mail til info@ringstedfestival.dk.

Under festivalen kan du også kontakte os direkte på tlf. 78 78 77 43.